drazaSąd w Belgradzie uchylił wyrok z 1946 roku, który skazywał gen. Dragoljuba „Dražę” Mihailovicia na karę śmierci za rzekomą kolaborację z niemieckim okupantem w trakcie II Wojny Światowej. Mihailović w czasie wojny walczył zarówno z Niemcami, jak i komunistyczną partyzantką.

Serbski sąd uznał, że „Draža” Mihajlović został skazany z przyczyn politycznych i ideologicznych przez komunistyczne władze, a w trakcie procesu w 1946 r., miał on utrudniony kontakt ze swoimi adwokatami oraz nie miał prawa do odwołania się od wyroku. Proces legendarnego przywódcy Czetników zakończył się po siedmiu dniach, natomiast wyrok kary śmierci wykonano dwa dni później.

Mihajlović w maju 1941 r. sformował oddziały Czetników wiernych królowi Piotr II Karadziordziewić, po tym jak Królestwo Jugosławii skapitulowało w wyniku krótkotrwałej wojny obronnej przeciwko III Rzeszy i jej sojusznikom. Oddziały Czetników toczyły walkę partyzancką z Niemcami, a także komunistami Josipa Broz Tito.

na podstawie: balkaninsight.com