Senat przyjął projekty zmian w przepisach podatkowych, umożliwiającym zwolnienie Ukraińców i Białorusinów z konieczności płacenia podatku dochodowego oraz podatku od spadków i darowizn. W uzasadnieniu mowa jest o wprowadzeniu „epizodycznych regulacji podatkowych mających przeciwdziałać skutkom agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”.

Senatorowie we wtorek przyjęli w głosowaniu projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw podatkowych w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Dodatkowo zaakceptowana została również propozycja uchwały dotycząca wniesienia do Sejmu projektu o zamianach w prawie podatkowym.

Pomysłodawcy nowelizacji przede wszystkim chcą, aby z podatku dochodowego zwolnieni byli obywatele Ukrainy i Białorusi przyjeżdżający do Polski po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W zakresie PIT chodzi zwłaszcza o rozszerzenie ulgi na powrót o Ukraińców. Obejmowałaby ona roczne przychody do 85 528 zł osiągnięte z tytułu stosunku pracy, stosunków pokrewnych, umów zlecenia w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych.

Zmianie uległyby również podatki od spadków i darowizn. Przybysze zza naszej wschodniej granicy byliby z niego zwolnieni w przypadku „nabycia w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy własności rzeczy lub praw majątkowych”.

To nie koniec daleko posuniętych zmian proponowanych przez ustawodawcę. Chce on również rozszerzyć w zakresie PIT i CIT koszty uzyskania przychodów o straty powstałe od 24 lutego do końca bieżącego roku. W kontekście strat wojennych senatorowie domagają się ustanowienia specjalnej ulgi, „tj. prawa do odliczenia przez przedsiębiorcę odpowiednio od podstawy obliczenia podatku, od podstawy opodatkowania albo od przychodu kwoty stanowiącej 200 proc. strat powstałych w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. „.

Poza tym senacki projekt zawiera szereg innych zmian w systemie podatkowym. Dotyczą one głównie Ukraińców i Białorusinów prowadzących działalność gospodarczą, a także obcokrajowców uzyskujących przychody zagraniczne.

Na podstawie: pap.pl, gazetaprawna.pl.