„Tyś ojczyzną wielkich synów” (Heimat bist du größer Söhne) – ten wers austriackiego hymnu narodowego został uznany przez międzypartyjne porozumienie socjaldemokratów (rządząca SPÖ), chadeków (ÖVP) oraz Zielonych za „godzący w równouprawnienie kobiet”. Partie zamierzają zmienić obecny hymn narodowy, wprowadzając do niego słowo „córy”.

Porozumienie międzypartyjne przewiduje zmianę stosownej ustawy jesienią; hymn w nowej wersji miałby obowiązywać od 1 stycznia 2012 roku. Dyskusja na temat „dyskryminującego” hymnu toczyła się latami, podnoszona zwykle przez środowiska feministyczne przy poklasku ugrupowań lewicowych i liberalnych.

Pomysłodawcy projektu nie sprecyzowali jeszcze, jak dokładnie ma brzmieć nowy, „niedyskryminujący” wers hymnu. Mówi się o „Ojczyzno wielkich cór i synów”, ale możliwe są też inne, bardziej poprawne politycznie wersje. Inicjatorzy tego przedsięwzięcia, pytani przez dziennikarzy, nie odpowiedzieli również na pytanie, czy termin „Ojczyzna” także zostanie uznany za „dyskryminujący”.