AfriForum YouthAfrykanerska organizacja młodzieżowa AfriForum Youth zapowiada wniesienie do sądu sprawy mającej zmusić  południowoafrykańskie ministerstwo obrony, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Reform Rolnych oraz Narodowy Korpus Młodzieży Wiejskiej (NARYSEC) do upublicznienia informacji dotyczących szkolenia młodzieży, które odbędzie się w przyszłym tygodniu w bazie wojskowej Saldanha.

AfriForum Youth odkryła, że w najbliższej przyszłości w bazach wojskowych przeszkolonych ma zostać około ośmiu tysięcy młodych ludzi, mających uczyć się tam „przydatnych w życiu umiejętności”, m.in. rzemiosła. Według organizatorów młodzież ma być szkolona w „patriotyzmie” i „dyscyplinie”, jednocześnie zapewniają oni, że nie będzie to szkolenie militarne. Jedna grupa odbyła już szkolenie w bazie wojskowej De Brug, w szkoleniu w Saldanha ma uczestniczyć około tysiąca osób. Anonimowe źródło na które powołuje się AfriForum Youth podaje, że młodzież mająca odbyć szkolenie w Saldanha rekrutuje się z Ligi Młodych Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ANCYL), prowadzonej przez kontrowersyjnego, znanego z antybiałej retoryki Juliusa Maleme młodzieżówki rządzącej partii. Podkreślają oni jednak, że na chwile obecna informacje te nie mogą zostać w stu procentach potwierdzone.

W 2010 roku ministerstwo obrony RPA ogłosiło, że rozpoczyna program o nazwie Narodowa Służba Młodzieży, które polegać ma na szkoleniu młodych ludzi w bazach wojskowych. Udział w szkoleniach zapowiedziała ANCYL oraz młodzieżówka partii komunistycznej – Liga Młodych Komunistów (YCL). Na podstawie Aktu Dostępu do Informacji Afriforum Youth zwróciła się do ministra obrony z następującymi pytaniami:

– na jakich zasadach rekrutowani są uczestnicy mający brać udział w programach szkoleniowych?

– czy uczestnicy szkoleń są członkami partii politycznych lub podobnych organizacji?

– na jakich zasadach utworzono NARYSEC i jakie są jego zadania?

– jakimi dokumentami konstytucyjnymi lub uprawnieniami dysponuje ta organizacja?

– co dokładnie zawiera program szkoleń i jakie materiały edukacyjne będą wykorzystywane w czasie ich trwania?

– jakie tematy będzie obejmowało szkolenie?

AfriForum Youth nie otrzymała żadnej odpowiedzi na powyższe pytania od ministerstwa, spotkała się z wrogością urzędników. Z racji tego, będzie kontynuować próby uzyskania informacji na drodze sądowej. Charl Oberholzer, krajowy przewodniczący AfriForum Youth powiedział, że w tej sprawie ministerstwo obrony od początku jest bardzo skryte. „-Na początku program miał obejmowac wyłącznie członków Ligi Młodych ANC oraz Ligę Młodych Komunistów (obie organizacje blisko ze sobą współpracują – red.), czemu się sprzeciwialiśmy. Teraz informuje się nas, że nie będzie to szkolenie wojskowe, mimo to cały czas zaangażowane w nie jest ministerstwo obrony i treningi odbywają się w bazach wojskowych. Ponadto zaproszenie nie zostało wysłane do przedstawicieli AfriForum Youth mimo naszych wielokrotnych próśb i zabiegania o to u samego ministra” – powiedział Oberholzer. Dodał on, że AfriForum Youth nie ma nic przeciwko szkoleniom dla młodzieży, które pozwalają jej zdobyć umiejętności życiowe, jednak agresja i tajemniczość ministerstwa obrony zmuszają ich do domagania się upublicznienia informacji na drodze sądowej. Zapowiada, że dalsze działania będą zależeć od rozwoju sytuacji.