wolnicaNa stronie internetowej narodowo-rewolucyjnego i autonomicznego ugrupowania Wolnica (Вольница) z Rosji opublikowano oświadczenie, w którym aktywiści ruchu informują o zakończeniu działalności w dotychczasowej formie. W związku z postępującymi represjami systemu nacjonaliści zamierzają zmienić taktykę działania.

Wolnica dała się poznać w Polsce jako jeden z nielicznych (jeśli nie jedyny) ruchów o zdecydowanie antyimperialistycznym i antyszowinistycznym nastawieniu. W swojej działalności, a także politycznym manifeście nacjonaliści skupieni pod szyldem Wolnicy kładli duży nacisk na wątki wolnościowe i antyautorytarne, oraz na porzucenie historycznych sporów między europejskimi narodami. W listopadzie ubiegłego roku aktywiści ruchu wzięli udział w Marszu Niepodległości w Warszawie, dając tym samym jasny sygnał, że antypolskie nastawienie części ugrupowań o profilu narodowym w Rosji jest im obce.

Narodowi rewolucjoniści z Wolnicy realizowali pod swoim szyldem wiele działań wykraczających poza „tradycyjny” schemat, znany nacjonalistycznym organizacjom w Rosji. Wolnica brała czynny udział w organizacji protestów przeciwko sfałszowanym wyborom w Rosji w grudniu 2011 roku (czytaj: Sfałszowane wybory w Rosji: apel rosyjskich AN do polskich nacjonalistów), zwołując na publiczne wystąpienia tysiące Rosjan żywiołowo protestujących na ulicach. Aktywiści tego ruchu tworzyli również ekologiczne projekty, uliczną sztukę, kontrkulturę (muzyka, konwenty), czy szkolenia ze sztuk walki i działań militarnych.

„Główne”, a więc najliczniejsze, komórki Wolnicy działały na terenie Moskwy i Sankt Petersburga. Nacjonaliści z tych miast posiadali liczne kontakty zagraniczne, realizując tym samym wspomniany wyżej „trend” porzucenia zaszłości historycznych. Sprzeciw wobec imperializmu oraz wciąż aktualnego w Rosji granicznego rewizjonizmu były głównymi ideowymi dewizami narodowych rewolucjonistów z Wolnicy. Te dewizy pozostają niezmienne dla nacjonalistów tworzących ten ruch i będą także realizowane w powstającym właśnie projekcie.

„(…) W warunkach państwa milicyjnego aktywistom przyszło zmierzyć się z koniecznością znalezienia nowych metod walki o wolność i sprawiedliwość. Projekt Wolnica zawiadamia o swym rozwiązaniu z wysoko uniesioną głową. Ruch rewolucyjny rozwija się i będzie rozwijał się dalej, za sprawą nas i naszych towarzyszy” – piszą nacjonaliści w oświadczeniu opublikowanym na Volniza.info.

Działaczom Wolnicy życzymy powodzenia w dalszej aktywności. Fakt, że stali się oni obiektem wzmożonych represji w Federacji Rosyjskiej dowodzi, iż działalność tego ruchu była i będzie realizowana w odpowiednim schemacie. O nowych metodach ich działalności z pewnością będziemy informować jeszcze na łamach Autonom.pl.

na podstawie: volniza.info / źródła własne