Wprowadzenie restrykcyjnej polityki azylowej przez rządzących spowodowało gwałtowny spadek liczby wniosków o udzielenie azylu na terenie naszego kraju. W pierwszym półroczu bieżącego roku złożono dokumenty dotyczące jedynie półtora tysiąca osób, a w analogicznym okresie ubiegłego roku międzynarodową ochronę chciało uzyskać cztery razy więcej imigrantów.

Dziennik „Rzeczpospolita” poinformował, że przez pierwsze sześć miesięcy tego roku złożono 554 wnioski o udzielenie azylu, które dotyczyły łącznie 1538 osób. Jednocześnie w analogicznym okresie sprzed roku przedostać się na terytorium Polski próbowało blisko 6 tys. imigrantów, co oznacza, że w ciągu roku liczba osób chcących otrzymać międzynarodową ochronę spadła o blisko 75 proc. Ogółem największą grupę osób chcących otrzymać azyl w Polsce stanowili Czeczeni.

Tak duży spadek ma być efektem restrykcyjnej polityki imigracyjnej obecnego rządu. Lamentujący przedstawiciele „organizacji praw człowieka” zwracają bowiem uwagę, iż wielu imigrantów w ogóle nie jest dopuszczanych przez Staż Graniczną do złożenia odpowiednich wniosków, ponieważ otrzymują oni po prostu zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju. Ten przywilej ma bowiem uzyskiwać co najwyżej jedna rodzina dziennie.

Na podstawie: rp.pl, forsal.pl.