TNS Polska opublikowało wczoraj raport na temat nastrojów dotyczących ewentualnego wprowadzenia naszego kraju w strefę euro. Głównym automatycznie narzucającym się wnioskiem, po porównaniu z latami ubiegłymi, jest ten, że systematycznie od roku 2010 rośnie odsetek rodaków stanowczo protestujących przeciwko zastąpieniu polskiej złotówki przez euro.

Ze zgromadzonych danych wynika, że 69% ankietowanych Polaków jest zdania, iż wprowadzenie euro negatywnie odbije się na kondycji finansowej ich gospodarstwa domowego. 57% uważa, że następstwa wstąpienia do unii monetarnej osłabią naszą gospodarkę, a 44% twierdzi iż krok ten przyśpieszy destrukcję naszej tożsamości narodowej.

Grupa entuzjastów wprowadzenia euro jest znacznie węższa. 7% respondentów ma nadzieję, że wspólna dla Polski i UE waluta mogłaby poprawić stan finansowy ich gospodarstwa, 18% twierdzi, iż prawdopodobnie wzmocni kondycję polskiej gospodarki i – co najbardziej irracjonalne – 10% uważa, że korzystnie wpłynie na naszą tożsamość narodową.

na podstawie: TNS Polska