bieda-dzieciSymulacja przygotowana przez ministerstwo finansów wskazuje, że program 500+ na drugie i każde kolejne dziecko może okazać się skuteczny w walce ze skrajnym ubóstwem wśród najmłodszych Polaków. Może ono bowiem spaść o niemal połowę.

Pieniądze z programu świadczeń społecznych na drugie i każde kolejne dziecko mają trafić do 750 tys. gospodarstw domowych, a tym samym do blisko 1,2 mln dzieci, zaś największymi beneficjentami będą rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 625 zł. Prof. Piotr Szukalski z Uniwersytetu Łódzkiego twierdzi, że w podobnych rodzinach mamy do czynienia z niezarobkowymi źródłami w postaci świadczeń społecznych oraz niestabilnym zatrudnieniem opartym głównie o zarobki równe płacy minimalnej. Może to dla nich oznaczać więc wzrost zasobów budżetów domowych o blisko 60 proc.

Wspomniana już symulacja przewiduje, że druga grupa przedziału zarobkowego zwiększy dzięki 500+ swój budżet o blisko 18,2 proc., dla trzeciej 12,3 proc., a dla czwartej również prawie o 10 proc. dochodów. Pozwoli to na wyrwanie ze skrajnego ubóstwa nawet połowę polskich dzieci, bowiem wskaźnik ten jest jednym z najwyższych w Europie.

Na podstawie: biznes.interia.pl.