fatalny-stan-sluzby-zdrowiaPesymistycznych danych dostarczył raport „The Europe 2020 Competitiveness Report: Building a More Competitive Europe”. Na podstawie wspomnianego raportu Polska spośród 27 krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej plasuje się na ostatnim miejscu pod względem zabezpieczenia socjalnego, przedostatnim w przypadku dostępności do usług zdrowotnych.

Polską gospodarkę oceniono jako zacofaną. Przez stwierdzenie to rozumieć należy jej niską innowacyjność, jak i dostęp do nowoczesnych technologii. Poniżej średniej europejskiej wypadamy także w takich dziedzinach jak dostęp do Internetu i warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Groteskowo wygląda pozytywna ocena dotycząca odsetka studiujących w naszym kraju. Ocenę wydano bazując jedynie na procencie studiujących w naszym kraju, bez weryfikacji jakości tego etapu edukacji.

Opublikowany raport swymi wynikami neguje tak popularną, aczkolwiek nie mającą pokrycia w rzeczywistości o horrendalnych sumach transferowanych w sferę wydatków społecznych.

na podstawie: nowyobywatel.pl