homelessProblem bezdomności dotyka coraz większe rzesze ludzi w Europie, w samej stolicy Portugalii jest ich już ponad dwa tysiące. Na nietypowy i jednocześnie bardzo interesujący pomysł pomocy dla nich wpadł student Wyższej Szkoły Sztuk Wizualnych, Wzornictwa i Marketingu (IADE) w Lizbonie.

Chodzi o wysłanie na ulice miasta autobusu, którego celem byłaby pomoc bezdomnym. Pomysł utworzenia takiego autokaru uzyskał wsparcie lizbońskiego ratusza i jest już w fazie realizacji.

Każdy potrzebujący będzie mógł skorzystać za darmo z zamontowanego tam wyposażenia i pomocy personelu. Pojazd ma składać się z trzech części. W pierwszej umieszczone zostaną dwie kabiny prysznicowe, w których bezdomni będą mogli umyć się i doprowadzić do porządku swoje rzeczy. Środkowa część autobusu zostanie przeznaczona do wydawania odzieży dla potrzebujących. W ostatniej części pojazdu zlokalizowana zostanie mini przychodnia lekarska, w której bezdomni będą mogli uzyskać pomoc medyczną i psychologiczną. W autobusie znajdą się również dwa zbiorniki o pojemności 750 litrów każdy – pierwszy będzie zawierał czystą wodę, a drugi zostanie przeznaczony na ścieki.

“Idea autobusu dla bezdomnych w stolicy powstała w efekcie pracy magisterskiej jednego z naszych studentów. Magisterium dało początek współpracy kilku instytucji społecznych i publicznych, które włączyły się już w stworzenie nietypowego pojazdu” – wyjaśnił dr Carlos Barbosa z Wydziału Wzornictwa IADE.

Konieczny do opieki nad bezdomnymi autokar zostanie przekazany przez zakłady transportu publicznego Carris, oddadzą one na ten cel jeden ze zużytych pojazdów, jakie znajdują się w ich posiadaniu. Autokar zostanie wyremontowany, a następnie przekazany koordynatorom w celu zamontowania wyposażenia przewidzianego w projekcie.

“Projekt w ostatnich dniach nabrał znacznej dynamiki i jego realizacja przebiega pomyślnie. Pierwszego w Portugalii autobusu dla bezdomnych spodziewamy się na ulicach miasta na wiosnę. Strony uzgodniły już, że pojazd będzie zasilany biodieslem” – poinformował Barbosa.

Koszty jego eksploatacji pojazdu i obsługi projektu mają zostać podzielone pomiędzy lizbońskim ratuszem, totalizatorem sportowym oraz organizacjami społecznymi „Cais” i „Wspólnota Życie i Pokój” zajmującymi się udzielaniem wsparcia dla bezdomnych.

na podstawie: PAP