„Polacy nie zawiedli!” – tymi słowami wita nas najnowsza aktualizacja na stronie repatriacja.org.pl, będąca punktem informacyjnym inicjatywy na rzecz ustawy mającej zapewnić powrót do Ojczyzny Polakom wygnanym w latach ’30-tych i ’40-tych z Kresów na tereny azjatyckiej części Związku Radzieckiego. Projekt ustawy miał trafić do kancelarii Sejmu 12 kwietnia br., jednak plany te przekreśliła smoleńska katastrofa, w której zginął jej pomysłodawca, Maciej Płażyński.
Z inicjatywą wyszedł ponownie jego syn, Jakub, uruchamiając Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Powrót do Ojczyzny”, prosząc tym samym resztę rodaków o pomoc w jej zorganizowaniu. By ustawa mogła trafić do Sejmu niezbędne było zebranie stu tysięcy podpisów – udało się ich zebrać dokładnie 215.517.
W akcję zbierania podpisów zaangażowali się przedstawiciele najróżniejszych środowisk – zbierano je m.in. na trybunach, podczas rozgrywanych meczy I i II ligi, oraz za pośrednictwem najróżniejszych akcji lokalnych, ‚atakując’ miejskie urzędy czy zbierając podpisy na ulicach. Śp. Maciej Płażyński był pierwszą osobą, która poważnie zaangażowała się w pomoc wypędzonym Polakom. Wcześniej, przez ponad 20 lat, podobnym projektem miała być jedynie ustawa repatriacyjna z 2000 roku, która zakończyła się fiaskiem – oprócz niej nie podjęto żadnych innych działań w tym celu.
Na powrót do Ojczyzny czeka obecnie ponad 2500 osób (ok. 1600 rodzin).