emigrujace-pokoleniaKonkluzja z raportu opublikowanego przez Eurostat cechuje się jeszcze większym pesymizmem, niż ta płynąca z niedawnej pracy Głównego Urzędu Statystycznego. Metodologia stosowana przez Eurostat obejmuje bowiem także kategorie emigracji. Z naszego kraju wyjechało w ostatnich latach aż 1,5 miliona Polaków.

Oznacza to, że faktyczna liczba mieszkańców naszego kraju jest aktualnie niższa niż 36,5 miliona. Raport GUS stwierdzał, iż tak drastyczny spadek ludności dotknie Polskę dopiero po roku 2030. Według prognoz urzędu, w 2050 roku miałoby nas być 33,95 mln.

Eksperci wskazują, że tendencji tej zapobiec może rozwój zabezpieczenia socjalnego, a także sprawnie i efektywnie działające instytucje użytku publicznego, wśród których wymienić należy urzędy. Raport opublikowany przez GUS stwierdza także, że nawet współczynnik dzietności utrzymujący się na dość wysokim poziomie 2,1 nie zahamowałby tendencji katastrofy demograficznej. Proces udziału ludzi starszych (a przez to mniej produktywnych) w ogólnej populacji będzie postępował.

na podstawie: NSZZ Solidarność