Dokładnie 25 marca odbędą się wspólne ćwiczenia polskich i białoruskich sił powietrznych. Mają one związek z zaplanowanymi na przyszły rok hokejowymi Mistrzostwami Świata na Białorusi, a także z Igrzyskami Europejskimi, które mają odbyć się za trzy lata w Krakowie. W ten sposób Polska i Białoruś chcą w lepszy sposób koordynować współpracę przeciwko ewentualnym zagrożeniom.

Kwestia ćwiczeń lotniczych miała zostać ustalona już w listopadzie ubiegłego roku, a jest ona przede wszystkim elementem zaplanowanej na ten rok międzynarodowej współpracy wojskowej. W jej ramach Siły Powietrzne Rzeczpospolitej Polskiej oraz Siły Powietrzne i Wojska Obrony Przeciwlotniczej Białorusi już 25 marca przeprowadzą pierwsze ćwiczenia dotyczące zabezpieczenia przestrzeni powietrznej.

Polsko-białoruska współpraca wojskowa ma na celu wspólne przećwiczenie działań dowódców ośrodków zarządzania siłami zbrojnymi obu krajów. Ćwiczenia zaplanowane na przyszłą środę odbędą się więc w ramach wymiany informacji o sytuacji w przestrzeni powietrznej i lotach statków powietrznych. Białoruski resort obrony narodowej upatruje w nich z kolei możliwości zwiększenia ochrony tamtejszej granicy, a także wypracowania gotowości do współpracy w przypadku aktów terroryzmu powietrznego.

Format samych ćwiczeń ma opierać się o informacje o lotach, a wezmą w nich udział jednostki wojsk lotniczych i obrony przeciwlotniczej obu naszych państw. Wszystko to w związku ze zbliżającymi się wielkimi imprezami sportowymi, czyli hokejowymi Mistrzostwami Świata na Białorusi w 2021 i Igrzyskami Europejskimi w Krakowie w 2023 roku.

Na podstawie: wnp.pl.