tania-sila-roboczaDane Eurostatu wskazują, że Polacy wciąż są tanią siłą roboczą, która w sektorach poza rolnictwem i administracją płaci pracownikami blisko trzy razy mniej niż wynosi unijna średnia. Niskie wynagrodzenia zbiegają się z niskimi kosztami pozapłacowymi.

Eurostat poinformował, że średnie wynagrodzenie za godzinę pracy w Polsce, jeśli nie uwzględni się sektorów rolniczego i administracji publicznej, wynosi 8,4 euro przy 18,6 euro średniej unijnej i 21,6 euro wśród państw posiadających unijną walutę. Niższe płace w Unii Europejskiej oferują jedynie Węgry, Litwa, Łotwa, Rumunia i Bułgaria.

Choć koszty pracy w przeciągu ostatnich 10 lat wzrosły w Polsce o 75 proc. średnią unijną osiągniemy dopiero w 2046 r. Pozapłacowe koszty pracy w Polsce są również jednymi z najniższych w UE i wynoszą 18,7 proc. ogólnych kosztów pracy przy unijnej średniej 24,4 proc.

na podstawie: dziennik.pl