eutanazjaEutanazja staje się coraz częstszym zjawiskiem na zachodzie Europy, zabijanie osób starych lub niedołężnych powoli przestaje już tam kogokolwiek dziwić. Jednak jej zwolennicy nie zamierzają poprzestać jedynie na dorosłych, w 2002 roku Holandia zgodziła się na eutanazję dzieci, obecnie jej śladami chce pójść sąsiednia Belgia.

Dyskusja na ten temat pojawiła się w belgijskim parlamencie, a jej owocem jest na razie zaakceptowanie propozycji nowego prawa w komisji parlamentarnej. Na chwilę obecną w Belgii dopuszczalna jest eutanazja na życzenie dla osób pełnoletnich. Zmiana ustawodawcza przewiduje zezwolenie na eutanazję dla dzieci, jeśli są terminalnie chore (choroba jest nieuleczalna lub tak mocno zaawansowana, że pozostaje jedynie leczenie objawowe) i dla osób dorosłych dotkniętych demencją.

Projekt nowej ustawy został przegłosowany 13 głosami za do 4 przeciw. Nie jest jeszcze przesądzone, że nowe prawo stanie się obowiązujące, czeka je teraz cała procedura parlamentarna, która potrwa przynajmniej kilka miesięcy. W czasie głosowań w obydwu izbach parlamentu może zostać jeszcze odrzucone.

Zgodnie z proponowanymi przepisami zabójstwo dziecka ma być obwarowane rygorystycznymi wymogami. Najważniejszym z nich jet zgoda samego dziecka i jego rodziców lub opiekunów, dziecko musi być również nieuleczalnie chore a przypadłość musi być już w ostatnim stadium rozwoju. Zgodę na śmierć otrzymają tylko te dzieci, które dotyka nieznośny ból fizyczny spowodowany chorobą, wymagana jest również opinia psychologa, który będzie musiał potwierdzić, że dziecko świadomie podjęło decyzję.

Według jednego z inicjatorów ustawy, socjalisty Philippea Mahouxa, jest „to odpowiedź na dramat, jaki przeżywają dzieci, których cierpieniom nie można ulżyć”. Projekt zyskał poparcie grupy pediatrów i spore poparcie społeczne, październikowy sondaż na ten temat pokazał, że niemalże 3 na 4 dorosłych Belgów opowiada się za zgodą na eutanazję dzieci.

Pomysł belgijskich parlamentarzystów skomentował Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, dr inż. Antoni Zięba. „Dzieci ze względu na swą ogólną niedojrzałość, cierpiące, nie będą mogły podjąć właściwych, obiektywnych decyzji. Ich żądania o zgodę na eutanazję będą ogromnym obciążeniem, presją i cierpieniem dla rodziców, którzy mają podjąć decyzję. Pozytywnym przeciwdziałaniem na poważną chorobę, ostry ból u dzieci jest doskonalenie opieki paliatywnej, znieczulanie bólu” – powiedział dr inż. Zięba.

Wyraził też swoje wątpliwości co do wyników samego referendum. „Zanim przeprowadzi się sondaże społeczne, trzeba właściwie, obiektywnie przedstawić społeczeństwu problem. Obawiam się, że w Belgii – podobnie jak w większości krajów europejskich – w mediach dominują zwolennicy aborcji i eutanazji, a obrońcy życia nie mają właściwego dostępu do środków społecznego przekazu. Społeczeństwo niedoinformowane może formułować niewłaściwe opinie” – zauważył.

Innego zdania jest przedstawiciel Twojego Ruchu (wcześniej Ruch Palikota), Michał Kabaciński. On i jego partia chcą legalizacji eutanazji w Polsce. „My jako Twój Ruch chcemy ciągle podkreślać, że eutanazja to nie zabijanie, tylko świadomy, jednostkowy wybór człowieka, który nie chce dłużej cierpieć” – wyjaśnił w rozmowie z Onetem. Pytany o eutanazję dzieci odpowiedział, że „nad tym jeszcze nie dyskutowaliśmy. Ale nie uciekniemy od tego problemu”.

na podstawie PAP, onet.pl