Urząd ds. Cudzoziemców zdecydował o likwidacji dwóch ośrodków dla uchodźców, które znajdują się w Bytomiu i w Łomży. Nad likwidacją ośrodków ubolewają najbardziej sami ich mieszkający – Czeczeni. Powodem likwidacji ośrodka w Bytomiu jest nie wydzielenie placu zabaw dla dzieci i sąsiedztwo z niezabezpieczonym placem budowy; ogólny plan redukcji ośrodków spowodowany jest zmniejszeniem się liczby ochodźców.
Przypadek ośrodka w Łomży jest o wiele bardziej drażliwy. Zamieszkujący go Czeczeni od początku działania ośrodka dają się we znaki mieszkańcom miasta. Lokalne gazety i portale internetowe co jakiś czas opisywały przypadki pobić, kradzieży i agresywnego zachowania Czeczenów. Mają oni wśród lokalnej społeczności opinie bardzo uciążliwych sąsiadów. Z propozycjami likwidacji ośrodka wychodzili mieszkańcy Łomży, którzy z miejsca atakowani byli przez największe w kraju gazety, określani mianem rasistów. W ośrodkach Czeczeni, oprócz zakwaterowania mieli zapewnione wyżywienie oraz pieniądze na inne potrzeby.
Plan likwidacji ośrodka, nie musi jednak oznaczać dla mieszkańców Łomży uwolnienia się od uciążliwej grupy. Mogą oni bowiem zdecydować się na pozostanie w mieście, a od urzędu otrzymać zakwaterowanie oraz pieniądze na wyżywienie. Wszystko to oczywiście opłacone przez polskich podatników. Czeczeni w Łomży, jak wynika z danych Urzędu Pracy i innych instytucji nie podejmują prób zatrudnienia, za to często trudnią się działalnością przestępczą.