Wyrokiem Izby ds. bezpieczeństwa państwowego Sądu Krajowego w Monachium, grupa skupiająca aktywistów klimatycznych o nazwie Ostatnie Pokolenie, została uznana za zorganizowaną grupę przestępczą. Sąd swój wyrok uargumentował powołując się na liczne przykłady blokad dróg czy pasów startowych lotnisk.

Do zaklasyfikowania Ostatniego Pokolenia jako grupy przestępczej nie było potrzebne udowodnienie, że jej głównym celem było popełniane przestępstw. Wystarczyło, by było ono jednym z wielu możliwych celów grupy. Jeśli chodzi o aktywistów Ostatniego Pokolenia było to nękanie uczestników ruchu drogowego, uszkadzanie mienia poprzez przyklejanie się oraz przede wszystkim stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Skład sędziowski uznał, że w przypadku blokowania pracy lotnisk oraz zakłócania przepływu rurociągów, nie można mówić o niskiej szkodliwości społecznej i niewielkiej wadze czynów. Jednocześnie Sąd Krajowy podkreślił, że moralne pobudki aktywistów nie są usprawiedliwieniem dla czynów karalnych, a przestępstwa nie są narzędziem dyskursu opartego na zasadach praworządności i demokracji.

Wyrok Sądu Krajowego zapadł w związku z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Krajową w Monachium przeciwko członkom grupy Ostatnie Pokolenie, które od maja bieżącego roku nabrało rozpędu po wydaniu nakazów przeszukania i zajęcia mienia należącego do aktywistów. Tym samym, wyrok potwierdził zasadność wydania tychże nakazów, odrzucając dziesięć skarg aktywistów przeciwko przeszukaniom i konfiskatom mienia, które zostały uznane jako nieuzasadnione, a od decyzji nie ma możliwości odwołania się.

na podstawie: dw.com