Wstęp do poniższej krótkiej informacji jest zbędny. Napisać możemy jedynie tyle, iż chodzi o bezinteresowną pomoc, której potrzebują wartościowe osoby i ich największy skarb – chory na raka trzyletni Michałek.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich Czytelników o zainteresowanie sprawą swoich najbliższych i – jeżeli istnieje taka możliwość – przekazanie 1% podatku na pomoc w leczeniu małego Michałka. Nie bądźmy obojętni wobec nieszczęść dotykających naszych rodaków, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci!

Bezinteresowna pomoc należy do tych wartości, którymi konsekwentnie powinniśmy kierować się w życiu – pamiętajmy o tym i dawajmy temu wyraz. W całej Polsce normą stały się niezależne akcje pomocy m.in. dla domów dziecka, domów samotnej matki, czy polskich kombatantów żyjących poza granicami kraju. Tym razem wsparcie możemy ukazać również w ten, o wiele prostszy sposób!

Numer KRS: 0000037904. Cel szczegółowy 1%: 17683 Mieszkowski Michał.