Minister finansów Tadeusz Kościński zapowiedział przygotowanie nowego pakietu rozwiązań, dzięki któremu do Polski trafić ma jeszcze więcej zagranicznych inwestorów. W pierwszej kolejności obcy kapitał ma być przyciągany zachętami podatkowymi, w tym między innymi możliwością odliczania VAT od usług finansowych.

Kościński wziął udział w konferencji poświęconej właśnie rozwiązaniom mającym na celu stworzenie przyjaznego klimatu podatkowego, aby w Polsce chętniej inwestowały zagraniczne przedsiębiorstwa. Szef resortu finansów uważa, że odbudowa gospodarcza po pandemii koronawirusa jest dobrym pretekstem do dalszego otwierania polskiego rynku dla obcego kapitału.

Ma być to możliwe głównie przez przeprowadzenie reformy podatkowej. Dzięki niej zagraniczni inwestorzy nie musieliby już występować do różnych organów o kilka dokumentów, lecz załatwialiby wszystkie sprawy w jednym urzędniczym okienku. Ponadto zachętą dla obcego kapitału ma być choćby możliwość odliczania VAT od usług finansowych.

Według Kościńskiego polski rynek wciąż jest niezwykle atrakcyjny dla zachodnich koncernów, o czym mają świadczyć różnego rodzaju rankingi dotyczące najbardziej atrakcyjnych miejsc do inwestycji. Ma na to wpływ między innymi „wielkość rynku, centralne położenie, dobre nastawienie Polaków, duża liczba wysoko wykwalifikowanej kadry”.

Na podstawie: forsal.pl.