Malezyjski resort zdrowia ogłosił konkurs na najlepsze nagranie, którego autorzy będą w stanie dotrzeć do osób zagrożonych skłonnościami homoseksualnymi, aby ostrzegać ich przed negatywnymi konsekwencjami takiej orientacji seksualnej i możliwymi sposobami jej przeciwdziałania.

Rząd Malezji oficjalnie ogłosił, że ufunduje nagrodę pieniężną w wysokości do tysiąca dolarów za najlepsze nagranie wideo, które będzie zniechęcało obywateli do przejawiania homoseksualnych skłonności oraz „wątpliwości co do tożsamości płciowej”. Jednocześnie uczestnicy konkursu muszą zawrzeć w przygotowanych materiałach porady dotyczące kontroli podobnych popędów i ich przeciwdziałania.

Każda z nadesłanych prac ma też promować zdrowy tryb życia i poczucie własnej wartości, zaś jury powołane przez malezyjski resort zdrowia będzie również oceniać oryginalność treści, kreatywność koncepcji filmów oraz ich jakość. Odpowiadając na zarzuty dotyczące konkursu, rząd Malezji podkreślił, że nie ma on na celu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, ale ma promować wiedzę na temat zdrowia seksualnego i reprodukcji.

Prawo w Malezji przewiduje karę więzienia, chłostę oraz grzywny za utrzymywanie kontaktów homoseksualnych. Azjatyckie państwo jest przy tym zamieszkane w 62 proc. przez muzułmanów, ok. 20 proc. stanowią buddyści, a ok. 10 proc. chrześcijanie.

Na podstawie: theguardian.com.