Wydawca skrajnie lewicowej „Krytyki Politycznej” rokrocznie publikuje swoje sprawozdanie finansowe. Z dokumentów za ostatni rok wynika, że jednym z głównych źródeł jego dochodów są pieniądze z Open Society Foundations. Organizacja kierowana przez amerykańskiego finansistę George’a Sorosa ponownie przekazała więc sporą sumę.

Czasopismo i portal internetowy „Krytyki Politycznej” wydawane są przez Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego. W ubiegłym roku jego wpływy statutowe zwiększyły się do poziomu 5,36 mln zł, gdy tymczasem rok wcześniej było to 4,43 mln zł.

Największym darczyńcą skrajnej lewicy w Polsce okazuje się być kontrowersyjny amerykańsko-żydowski miliarder. Należąca do Sorosa fundacja przekazała bowiem na „Krytykę Polityczną” ponad 1,9 mld zł. Podobną kwotę wpłacił on w ubiegłym roku.

Poza tym Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego może liczyć na wpływy głównie od podmiotów związanych z zagranicą. Do pozostałych głównych jego donatorów należą między innymi Komisja Europejska, Fundacja im. Roberta Boscha, Fundacja im. F. Eberta czy Fundacja im. H. Bölla.

Związane z Platformą Obywatelską samorządy także przekazują dotacje „Krytyce Politycznej”. W ubiegłym roku otrzymała ona 900 tys. zł na projekt Centrum Jasna od władz Warszawy, 60 tys. zł od miasta Gdańska oraz 4 tys. od urzędu miasta Gniezna.

Na podstawie: wirtualnemedia.pl, dorzeczy.pl, krytykapolityczna.pl.