Blokada GazySprawozdanie ONZ-owskiego Biura ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) oraz World Food Programme (WFP) mówi, że izraelskie restrykcje dotyczące Gazy pozbawiły Palestyńczyków 35% użytków rolnych, natomiast rybakom odmawia się dostępu do 85% obszarów morskich, do których mają prawo. Obliczenia wskazują, że około 180 tysięcy Palestyńczyków cierpi z powodu blokady Gazy, wstęp do obszarów objętych restrykcjami owocuje często otwarciem ognia w kierunku „intruzów”. Ankietowani rolnicy twierdzą, że ich przychody zmniejszyły się o 2/3 w porównaniu z przychodami jakie osiągali przed rozszerzeniem stref ograniczonego dostępu w 2008 roku. Redukcja zarobków spowodowała obniżenie konsumpcji żywności, a także zaszkodziła szkolnictwu w Gazie.