indonezja-swietaIndonezyjska Rada Ulemów wydała religijną fatwę przeciwko Bożemu Narodzeniu. Najważniejsza organizacja religijna sunnickich muzułmanów w Indonezji uważa, iż celebrowanie chrześcijańskiego święta jest promowaniem obcej kultury.

Indonezyjski organ skupiający najważniejsze organizacje sunnickiego islamu ostro skrytykował atmosferę Bożego Narodzenia, która ma rozprzestrzeniać się w wielu miejscach najliczniejszego muzułmańskiego kraju na świecie. Religijne obrazy i inne akcesoria związane z chrześcijańskim świętem według Indonezyjskiej Rady Ulemów są „celowo wykorzystywane, aby pokazać tożsamość pewnej religii, która reprezentuje te tradycje i rytuały”. Dlatego też używanie symboli związanej z Bożym Narodzeniem przez muzułmanów jest niezgodne z islamskim prawem, stąd Indonezyjska Rada Ulemów wydała fatwę nie tylko przeciw żłobkom i innym formom przedstawienia postaci Maryi, Józefa i Jezusa, ale także przeciwko strojom Świętego Mikołaja.

Organizacje chrześcijańskie alarmują, iż islam w Indonezji stale się radykalizuje, a grupy wyznające jego fundamentalistyczną formę wywierają nacisk na opinię publiczną, aby przestrzegała ona wszystkich najsurowszych zasad wynikających z prawa szariatu.

Od zeszłego miesiąca w stolicy kraju trwają natomiast protesty przeciwko gubernatorowi Dżakarty. Chrześcijański polityk według fundamentalistów miał obrazić Koran, bowiem skrytykował wersety świętego pisma islamu dotyczące niemożności rządzenia muzułmanami przez osobę innego wyznania.

Na podstawie: breitbart.com.