Fidesz – Węgierska Unia Obywatelska wydał specjalne oświadczenie z okazji Dnia Pamięci o Węgierskich Ofiarach Holokaustu, w którym potępia wszelkie formy „rasizmu” i „antysemityzmu”, a także zapowiada walkę z jakimikolwiek przejawami dyskryminacji ze względu na pochodzenie, czy też wyznawaną religię. Partia premiera Viktora Orbána twierdzi przy tym, iż rosnącą niechęć do społeczności żydowskiej w Europie może przezwyciężyć tylko powrót do „judeochrześcijańskich korzeni kontynentu”. 

Wczorajsze obchody ustanowionego w 2000 roku dnia upamiętniają blisko 600 tysięcy osób, głównie pochodzenia żydowskiego, które miały ponieść śmierć w czasie II wojny światowej, a głównie w trakcie niemieckiej okupacji Węgier. Dokładnie 16 kwietnia 1944 roku zamknięto więc ostatnie getto w tym kraju, dlatego też centroprawicowy Fidesz wydał specjalne oświadczenie dotyczące tamtych wydarzeń, tym samym po raz kolejny podkreślając swoją bliską współpracę z Izraelem oraz środowiskami żydowskimi na Węgrzech.

W komunikacie partia podkreśla, iż potępia wszelkie przejawy „rasizmu” i „antysemityzmu”, które mają być spowodowane polityką imigracyjną Unii Europejskiej. Ugrupowanie szefa rządu zamierza więc przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji ze względu na pochodzenie oraz wiarę, a władza Fideszu ma być gwarantem spokojnego i bezpiecznego życia społeczności żydowskiej na Węgrzech. Centroprawica chce przy tym, aby położono większy nacisk na edukację właśnie w kwestii pamięci o Holokauście.

Jednocześnie Fidesz upatruje rosnących przejawów „antysemityzmu” we wspomnianej polityce imigracyjnej, a przede wszystkim w odejściu kontynentu europejskiego od „wartości judeochrześcijańskich”, co zdaniem węgierskiej centroprawicy ma być „kłamstwem politycznej poprawności”. Partia Orbána zamiast tego proponuje większą solidarność i akceptację innych poglądów, aby tym samym powstrzymać „nietolerancję religijną Europy”. 

Na podstawie: fidesz.hu, alfahir.hu.

Zobacz również:

Żydzi cieszą się ze zwycięstwa Orbána

Orbán na otwarciu odrestaurowanej synagogi