stop-refugeesEuropejski Trybunał Sprawiedliwości rozpatrzył skargę tureckiej rodziny, która postanowiła zaskarżyć prawo imigracyjne obowiązujące na terenie Danii. Trybunał uznał, że ograniczenie w łączeniu rodzin jest niezgodne z przepisami Unii Europejskiej.

Orzeczenie dotyczy sprawy z 2006 r. Duńscy urzędnicy odmówili wówczas wjazdu do kraju 13-letniemu Turkowi, który chciał dołączyć do ojca pracującego w tym skandynawskim kraju od 1997 r. Powodem odmowy wjazdu miał być fakt, iż młody Turek nie rokował dobrze w kwestii asymilacji ze społeczeństwem, choć od trzech lat w Danii przebywał jego starszy brat. Turecka rodzina postanowiła więc zaskarżyć tą decyzję przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, który wydał ostateczny werdykt w tej sprawie.

Trybunał uznał, że decyzja duńskich władz była niezgodna z przepisami Unii Europejskiej, a dokładnie umową stowarzyszeniową pomiędzy UE i Turcją. Tym samym Duńczycy nie mogą samodzielnie decydować o zakazie łączenia rodzin imigrantów pracujących w Skandynawii.

Na podstawie: politiken.dk, thelocal.dk.