Czarnogórski parlament zdecydował się na odrzucenie ustawy o „partnerstwie życiowym” osób tej samej płci, dlatego homoseksualiści nie będą mogli oficjalnie rejestrować swoich związków oraz adoptować dzieci. Lewicowo-liberalne organizacje pozarządowe lamentują z tego powodu, oskarżając czarnogórskich polityków o odrzucenie „wartości europejskich i euroatlantyckich”.

Propozycja ustawy o „partnerstwie życiowym” nie zyskała uznania czarnogórskiego parlamentu, chociaż została uprzednio rekomendowana przez koalicję rządową złożoną z Demokratycznej Partii Socjalistów Czarnogóry (DPS) oraz partii mniejszości narodowych. Co ciekawe to właśnie posłowie partii reprezentujących interesy innych grup etnicznych przyczynili się do odrzucenia nowego prawa, natomiast poza DPS głosowali za nią posłowie Partii Liberalnej oraz Socjaldemokratów Czarnogóry.

Prawo odrzucone przez czarnogórski parlament przewidywało, że pary złożone z osób tej samej płci będą mogły oficjalnie rejestrować swoje związki, a więc wspólnie rozliczać podatki, dziedziczyć prawo do emerytury, dysponować wspólną własnością oraz wychowywać dzieci. Najwięcej kontrowersji wzbudziło te ostatnie rozwiązanie, które nie pozwalało co prawda na adopcję dzieci przez dewiantów, ale pozwalało im opiekować się dzieckiem należącym do jednego z homoseksualistów.

Odrzucenie nowego prawa spowodowało lament lewicowych i liberalnych organizacji „praw człowieka”. Ich zdaniem czarnogórscy politycy tylko deklaratywnie reprezentują „wartości europejskie i euroatlantyckie”, ale tak naprawdę nie przywiązują większej wagi do swoich deklaracji. Dodatkowo wynik głosowania przez demokratycznie wybrany parlament ma być zdaniem ruchów LGBT… odrzuceniem procesu demokratycznego.

Na podstawie: vijesti.me, danas.rs.