Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz udzielił wczoraj wywiadu jednej z rosyjskich telewizji. Z jego ust padły w nim dosyć zaskakujące słowa. Zdaniem szefa dyplomacji interpretacja historii dzieli Polskę i Rosję, jednak Związek Radziecki odegrał kluczową rolę w pokonaniu III Rzeszy. Przede wszystkim Czaputowicz wyraził chęć normalizacji wzajemnych relacji.

Czaputowicz w rozmowie z rosyjską telewizją RBK odniósł się do ostatnich polsko-rosyjskich sportów historycznych. Miały one największe natężenie na przełomie grudnia i stycznia, gdy rosyjski prezydent Władimir Putin sugerował współodpowiedzialność naszego kraju za wybuch II wojny światowej. Ponadto Rosja opublikowała dokumenty dotyczące „wyzwolenia” Warszawy w 1945 roku, mające sugerować udział Armii Krajowej w zabijaniu Żydów i Ukraińców.

Najważniejszym punktem rosyjskiej narracji jest oczywiście kluczowa rola Związku Radzieckiego w zakończeniu tego konfliktu, co łączy się jednocześnie z przemilczeniem skutków Paktu Ribbentrop-Mołotow z sierpnia 1939 roku. Sam Czaputowicz w rozmowie z RBK stwierdził, że w przypadku ZSRR „jesteśmy świadomi ogromnego wkładu żołnierzy radzieckich w zwycięstwo nad Niemcami hitlerowskimi”. Jednocześnie strona polska ma inny pogląd na wydarzenia z 1939 roku, a więc nie podziela rosyjskiej opinii o Układzie Monachijskim jako bezpośredniej przyczynie wybuchu II wojny światowej.

Odnosząc się do teraźniejszości szef MSZ-u stwierdził jednak, że Polska nie ma żadnych warunków wstępnych w kwestii rozpoczęcia rozmów z Rosją. Posłużył się on w tym kontekście przykładem Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych, która po raz ostatni zebrała się jednak w 2013 roku, zaś od tego czasu Rosjanie mają nie przejawiać zainteresowania wznowieniem jej prac. Czaputowicz zgadza się jednak ze swoim rosyjskim odpowiednikiem, Siergiejem Ławrowem, że prace Grupy były wartościowe.

Ponadto dyplomata zaprzeczył, jakoby nasz kraj domagał się od Rosji reparacji za działania wojenne. Jego zdaniem należy bowiem obniżyć temperaturę dyskusji na tematy historyczne, aby rozpocząć normalizację wzajemnych stosunków. Z tego powodu Czaputowicz wyraził chęć odbycia spotkania z Ławrowem, które mogłoby mieć miejsce podczas zbliżającego się posiedzenia Komitetu Ministrów Rady Europy. Według szefa dyplomacji Rosja powinna „zaprzestać konfrontacyjnego podejścia wobec państw europejskich”, aby powrócić do „budowania przyjaznych stosunków między naszymi państwami”.

Na podstawie: ria.ru, wnp.pl.