Władze Chińskiej Republiki Ludowej przygotowały nowy pięcioletni plan rozwoju gospodarczego. Skupia się on na wzroście innowacyjności oraz zrównoważonym wzroście ekonomicznym. Założenia przyjęte przez rząd w Pekinie są jednak dużo bardziej ambitne, dlatego do 2035 roku zbudowane ma zostać „wielkie, nowoczesne państwo socjalistyczne”.

Przez kilka dni nad planem rozwoju Chin dyskutował Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin (KPCh). Za zamkniętymi drzwiami omówiono plan rozwoju gospodarczego na najbliższych pięć lat, a także sposoby realizacji długoterminowego programu ekonomicznego. Do 2035 roku w Chinach ma bowiem powstać „wielkie, nowoczesne państwo socjalistyczne”, czyli ma nastąpić kolejny etan transformacji gospodarczej.

Najważniejszym celem Chińczyków do owego 2035 roku jest podniesienie PKB w przeliczeniu na mieszkańca. Do tego czasu ma ono wzrosnąć do poziomu państw „umiarkowanie rozwiniętych”. KPCh rozumie pod tym względem zmniejszenie różnicy w poziomie życie pomiędzy wsią a miastem, nie wspominając już o osiągnięciu średnich dochodów przez większą liczbę chińskich obywateli.

Tamtejsze media zauważają, że obecne plany władz Państwa Środka mają na celu zwiększenie samowystarczalności ekonomicznej kraju, przy jednoczesnym otwarciu go na zagraniczne inwestycje. W tej kwestii Chiny zamierzają zresztą lawirować, bo taka polityka ma nie wykluczać większego uniezależnienia się gospodarki narodowej od międzynarodowego systemu ekonomicznego.

Ciekawe wydają się być założenia planu odnośnie zwiększenia samodzielności technologicznej Chin, która stała się teraz jednym z filarów tamtejszej strategii ekonomicznej. Ma ona polegać na samodzielności w układach scalonych, elementach składowych innowacji, sztucznej inteligencji w ramach sieci piątej generacji, a także na konstruowaniu własnych pojazdów autonomicznych. W ciągu 15 lat Państwo Środka ma być więc liderem w zakresie wynalazków technologicznych.

Na podstawie: reuters.com, xinhua.net, businessinsider.com.pl.