Autonomiczni Nacjonaliści z Białegostoku skierowali swoją pomoc do ośrodka Ku Dobrej Nadziei – jest to schronisko z usługami opiekuńczymi, oraz ogrzewalnia/noclegownia dla bezdomnych. Przebywają w nim na pobycie czasowym osoby kierowane przez białostocki Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

KDN jest miejscem okresowego pobytu dla osób bezdomnych oczekujących na przyjęcie do domów pomocy społecznej. Cechą wyróżniającą schronisko jest to, że zajmuje się osobami bezdomnymi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, schorzeniami fizycznymi i psychicznymi, które wymagają całodobowej opieki, zmieniania opatrunków, organizowania wizyt u lekarza, dowożenia i przywożenia na te wizyty, asystowania w ich trakcie, pomocy w zabiegach higienicznych, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych.

W tego rodzaju ośrodkach brakuje często różnych środków potrzebnych do życia podopiecznych, dlatego dostarczyliśmy sporą ilość ubrań z myślą o potrzebujących.

AN Białystok

Zobacz również: