wolność dla nacjonalistówW ostatnich dniach na Dolnym Śląsku mają miejsce kolejne popisowe akcje Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, polegające na zatrzymaniach osób o poglądach nacjonalistycznych i antysystemowych.

Funkcjonariusze ABW argumentują swoje zatrzymania artykułami 256 i 257 kodeksu karnego, traktującymi o publicznym propagowaniu ustroju totalitarnego oraz publicznej zniewadze grupy ludności ze względu na jej przynależność narodową. I co jest szczególnie warte odnotowania w tym przypadku – wszystkie zatrzymania dotyczą osób posiadających w swych prywatnych zbiorach płyty CD z muzyką Rock Against Communism i podobną. To właśnie za pośrednictwem wspomnianych płyt muzycznych zatrzymani mieli się dopuścić zarzucanych im czynów. W dniu dzisiejszym doszło do kolejnych zatrzymań.

Każdemu z zatrzymanych w ciągu ostatnich kilku dni przyznano kaucje w wysokości aż 20 tysięcy złotych. Wszystko to za sprawą słuchania w domowym zaciszu niekomercyjnych zespołów uznawanych powszechnie za niepoprawne.

Wnioski odnośnie działalności państwa, w jakim żyjemy nasuwają się same. O sprawie z pewnością będziemy jeszcze informować, gdyż swawola systemowych służb w interpretacji kodeksu karnego nie powinna pozostać bez echa. Przypominamy jednocześnie, że jedną z kontrakcji dla działań ABW było powołanie do życia obywatelskiej inicjatywy Solidarni z Wrocławiem, z którą zachęcamy się zapoznać.