Posty otagowane "miejsca pracy"
Nasza praca nie ma sensu

Nasza praca nie ma sensu

Niemal co siódmy pracujący Polak uważa, iż wykonywana przez niego praca nie ma większego sensu, a dokładniej jest po prostu społecznie niepotrzebna. Pod tym względem na tle przebadanych pod tym kątem państw znajdujemy się na pierwszym miejscu, co może mieć bardzo poważne konsekwencje. Zdaniem naukowców podobny pogląd na pracę może wpłynąć negatywnie na motywację pracowników, nawet jeśli ich praca w rzeczywistości jest niezbędna.

Badania na temat nastroju osób pracujących zostały przeprowadzone przed trzema laty, lecz dopiero teraz dokładnie przeanalizowali je (...) Czytaj dalej...

Dania: Większość nowych miejsc pracy zajmują imigranci

Dania: Większość nowych miejsc pracy zajmują imigranci

dania-imigranci-praca

Z danych opublikowanych przez jeden z magazynów ekonomicznych wynika, że więcej niż połowę nowych miejsc pracy w Danii zajmują imigranci. Pozytywnie o tym fakcie wypowiedziała się Konfederacja Przemysłu Duńskiego.

Internetowy magazyn ekonomiczny „Ugebrevet A4”, analizując dane z duńskiego urzędu pracy, poinformował, że w latach 2013-2015 blisko 25,872 z 41,381 nowych miejsc pracy zajęły osoby nie będące Duńczykami. Minister pracy Jørn Neergaard Larsen komentując te doniesienia stwierdził, że niepokojąca jest tendencja zgodnie z którą wielu Duńczyków nie znajduje zatrudnienia, ponieważ ich (...) Czytaj dalej...

Francja: Coraz mniej miejsc pracy

Francja: Coraz mniej miejsc pracy

kask

W trzecim kwartale bieżącego roku we Francji zniknęło ponad 15 tysięcy mniej pracy. Ogółem w tym roku zatrudnienie w sektorze prywatnym straciło ponad 132 tysiące osób.

Nowe statystyki niewiele różnią się od opublikowanych 14 listopada, które zakładały ponad 17 tysięcy mniej miejsc pracy w trzecim kwartale tego roku. Obecnie w sektorze prywatnym zatrudnionych jest 15,8 miliona osób czyli prawie tyle samo co w 2005 roku. W szczytowym okresie w przededniu światowego kryzysu w 2008 roku prywatne firmy zatrudniały 16,4 miliona (...) Czytaj dalej...

Nowy pomysł resortu pracy na poprawienie statystyk w walce z bezrobociem

Nowy pomysł resortu pracy na poprawienie statystyk w walce z bezrobociem

polacy-rozczarowani-sytuacja-w-kraju

Liczba osób pozbawionych pracy niezmiennie utrzymuje się na wysokim poziomie. Oficjalna stopa bezrobocia w kwietniu wynosiła 14%. W związku z tym resort pracy od maja przyszłego roku planuje skorygować tę statystykę zgodnie z linią propagandową obecnego rządu dotyczącą „zielonej wyspy”. Pomysł ten ma na celu jedynie stwarzać fikcję spadającej stopy bezrobocia, nie zaś wygenerowanie nowych miejsc pracy.

Od maja 2014 roku w życie wcielony ma być pomysł o wykreśleniu z listy bezrobotnych osoby, która odmówi przyjęcia zaproponowanej jej przez PUP (...) Czytaj dalej...