13 grudnia – w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego przez władze PRL – odbędzie się w Łodzi demonstracja zorganizowana przez Łódzki Ruch Narodowy „Szczerbiec” oraz Obóz Narodowo-Radykalny.

Więcej informacji:

http://narodowalodz.blogspot.com

http://www.youtube.com/watch?v=qZzNLNA4JRg